Ledeč, -dče m. obec v Čechách; ledečský příd.: l-čští hoši