Ultima Thule [-ty-] neskl. ž. (lat.) bájeslovná země na kraji, konci světa; konec, kraj světa; něco nedostižně vzdáleného: byl šťastný jako král z "U. Thule" (Vrba)