Viking, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (ze skand.) někdejší obyvatel Skandinávie; Norman; viking, -a m. bojovník ze severských germánských kmenů podnikajících nájezdy do cizích zemí: proslulý v., slavný vítěz na dalekých výpravách (Zey.); vikinský příd.: v-é čluny, výpravy