Wales [vales i vejlz], -u m. (6. j. -u) poloostrov na jihozápadě Velké Británie; země na tomto poloostrově; Walesan, -a m. (1. mn. -é) (Walesanka, -y ž.); waleský, velšský příd.: w. jazyk keltský jazyk, kterým se mluví ve Walesu, waleština; w. princ titul angl. korunního prince a nástupce trůnu, princ z Walesu