Zábřeh, -a, -u m. (6. j. -hu, obl. mor. -ze) město na Moravě; zábřežský příd.: z-žští občané