a conto [a kon-] (it.) obch. na účet: připsat a c.