abstraktivismus [-tyviz-] (*abstraktismus) (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) protirealistický směr ve výtvarném umění, hlásající tzv. čisté umění (které nezobrazuje konkrétnosti)