agresivní [-sí- i -si-], agresívní příd. (z fr. driv. lat.) 1. zprav. hanl. útočný, výbojný: a. politika, válka; a. vzestup moci 2. odb. působící škodlivě na látky, materiál ap.: a. půda, kyselina; a. voda útočná; přísl. agresivně, agresívně: a. vystupovat; podst. agresivnost, agresívnost, -i ž. agresivita