akademický příd. k akademie 1. týkající se akademie věd: a-é ústavy; a-á křesla; a. slovník; a-é vydání knihy péčí akademie 2. vysokoškolský: a. funkcionář; a. senát; a. občan, spolek; a-á svoboda; a-á půda v budově, v prostorách vysoké školy; a-á hodnost; a. titul; a-á čtvrt čtvrthodina, o niž se dř. universitní přednášky začínaly později než stanoveno, přen. o zpožděném začátku vůbec; A-é gymnasium v Praze původně přičleněné k universitě; a-é hry, mistrovství sportovců vysokoškoláků 3. mající vzdělání na akademii výtvarných umění: a. malíř, sochař 4. učený, chladný, střízlivý: virtuózní, ale chladná a-á kresba; lidsky vřelý, nikoli bezvadný a. projev řečníka 5. jsoucí bez zřetele k praxi, jen teoretický: a-á debata; a-é teoretizování; přísl. akademicky: člověk a. vzdělaný; neprožívá verše, jen je a. analyzuje chladně, střízlivě; nemluví jen a., ale zcela konkrétně