akademik, -a m. (mn. 1. -ci, -kové, 6. -cích) (akademička, -y ž.) (z řec.) 1. řádný člen akademie věd: jmenování prvních a-ů 2. (1. mn. -ci) poněk. zast. posluchač vysokých škol: ples a-ů 3. (1. mn. -ci) (dř.) absolvent n. žák obchodní akademie