alej, -e ž. (z fr.) cesta vroubená po obou stranách řadou stromů; stromořadí: kaštanová, topolová a.; procházet se a-í; přen. a. vzpomínek; les. rozdělovací n. honební lesní průsek; expr. zdrob. alejka, alejička, -y ž.; alejový příd.: a. strom; a-á cesta