ambice, -e ž. (2. mn. -ic, -icí) (z lat.) touha po vyniknutí, uplatnění; ctižádost: mít vysoké herecké a.; podřídit prospěch celku osobním a-ím