ano přísl. s významem 1. přisvědčovacím: jsi hotov s prací? Ano; ba ano 2. dotvrzujícím vlastní výpověď: ano, bude to jedna z nejhezčích částí hry (Olb.); taková, ano taková je Pepička (Herrm.); přijdete mezi nás, že ano 3. poněk. zast. zesilujícím, stupňujícím: ba (i), dokonce (i): pracovník vynikající, ano nepostradatelný; tvářit se smutně, ano úzkostlivě; k muzikám nechodila, ano ani tancovat neuměla 4. oslabeným, zprav. jako začátek věty: ach ano, zapomněla jsem vám říci...; ach ano, už se musím loučit; ale ano, nebudu vás zdržovat