apolitický [-ty-] příd. lhostejný k politice, stranící se politického dění, zprav. pokrokového, a tím nepřímo sloužící reakci; nepolitický: a. člověk; a-á poezie; přísl. apoliticky: žít a.; podst. apolitičnost, -i ž.: odstranit a. vědy; boj proti a-i školy