argotismus [-tyz-], -mu m. jaz. argotický výraz přejatý do jiného jazykového stylu n. užitý v jiném, zvl. literárním jazykovém projevu