bělokámen, -kamene m. miner. jemnozrnná, bělošedá krystalická břidlice složená z živce a z křemene; granulit