baňa, -ně ž. 1. nář. políček, pohlavek: dát, dostat baňu 2. nář. hliněná nádoba: b. kořalky; mračit se, hledět jako hrom do baně nepřívětivě, neurvale: mít nohu jako b. silně napuchlou 3. stud. slang. (na Moravě) nedostatečná 4. (v rus. prostředí) koupelna, lázně