baterie, -e ž. (z fr.) 1. jednotka dělostřelectva; skupina děl vůbec: pátá b.; plukovní b.; palba protileteckých b-í 2. skupina stejných předmětů (např. strojů ap.): b. lahví; b. odstředivek; fyz. galvanická, akumulátorová b. několik spojených elektrických článků, akumulátorů 3. suchý článek do elektrické svítilny; přen. elektrická kapesní svítilna; baterka: vybitá b.; světlo b-í 4. fyz. atomová b. článek, v němž dochází k přímé přeměně energie radioaktivního záření v energii elektrickou; bateriový příd. zprav. proudem z baterií napájený: b. přijímač; b-á žárovka