berma, -y ž. (2. mn. -rem) (z fr. driv. hol.) dopr. ochranná stezka po stranách železničních kolejí n. průplavů na svazích náspů n. výkopů