bezdomovec, -vce m. zř. kdo nemá domov; veř. spr. (dř.) osoba, jejíž domovské právo nebylo lze zjistit; práv. osoba bez státní příslušnosti