bezzávadný příd. kniž. jsoucí bez závady; nezávadný: látka hygienicky b-á; b-á minulost; b-é provedení prací; přísl. -závadně; podst. -závadnost, -i ž.