bibliotéka, -y ž. (z řec.) 1. knihovna: ústavní, universitní b. 2. zvláštní budova, místnost n. skříň pro knižní sbírky; knihovna: jít, dát, uložit do b-y 3. poněk. zast. vydavatelská sbírka knih; edice, knižnice, knihovna: B. zábavného čtení; Salonní b.; zdrob. bibliotéčka, -y ž.: školní b.; biblioteční příd. knihovní: b. komise, poplatek; bibliotekář, -e m. (bibliotekářka, -y ž.) pracovník v bibliotéce; knihovník; bibliotekářský příd. knihovnický: b-á činnost; přísl. bibliotekářsky; podst. bibliotekářství, s.