bohemismus [-iz-], -mu m. (z lat. zákl.) jaz. jazykový prvek přejatý z češtiny do jiného jazyka n. podle češtiny v něm vytvořený