bordel, -u m. (z fr.) vulg. 1. nevěstinec: veřejný b.; nevěstka z b-u 2. nepořádek: má tam hrozný b.; expr. zdrob. bordýlek, -lku m., bordelový příd.: b-é zařízení