boston, -u m. (6. j. -u) 1. (dř.) druh karetní hry 2. druh tance moderního po první světové válce (nazv. podle města Bostonu v USA)