brebencovat, brebenčit, brebendit, brebenit, brebonit ned. obl. brebentit (Havl., Tyl, Ner., Šim., Třeb., Rais, Hol. aj.) ○ předp. na- se, od-, za-