burison, -u m. (6. j. -u) čast. mn. b-y potrav. zrna rýže, jejichž objem byl speciálním sušením zvětšen