busola [-so-], -y ž. (z it.) kompas se zaměřovací pomůckou: mapa a b.; elektr. elektrický měřicí přistroj k zjišťování intenzity magnetického pole