celý příd. 1. takový, z něhož nic nechybí, který je zastoupen ve všech svých složkách, částech; všechen, veškerý, úplný (op. částečný, neúplný): c. svět; c-é údolí; přečíst c-ou knihu; po c-ém těle; po c-ou cestu; c-é shromáždění; c. národ; souprava už není c-á úplná, kompletní; c. den; c. život, po c. středověk; c-ch pět let; stálo to c-ch sto korun; v c-ém (svém) rozsahu; c-ou vahou, silou; otřáslo to c-ou jeho bytostí; milovat z c-ého srdce, z c-é duše, c-m srdcem vroucně; v c-é své kráse; to je c-á pravda nic není zamlčeno; o tom svědčí c-é uspořádání; hodiny odbily c-ou (hodinu); smát se na c-é kolo; prohrát na c-é čáře; hud. c. tón interval velké sekundy; c-á nota, c. takt čtyřčtvrteční; mat. číslo c-é kladné, záporné n. nula (např.: ---2, ---1, 0, 1, 2,...) 2. takový, jaký má být; dokonalý, pravý, hotový: to je c. muž; udělala z něho c-ého člověka 3. jsoucí v celku, pohromadě; neporušený, celistvý: panenka je spravená, je už zase c-á; talíře spadly, ani jeden nezůstal c.; ob. vrátil se c. nic se mu nestalo; vrátit se s c-ou kůží bez pohromy; vlk se nažral a koza zůstala c-á (pořek.) vyhovělo se zdánlivě, ale ve skutečnosti se nic nezměnilo 4. expr. vyjadřuje velkou míru při bližším určení něčeho; všecek; byl c. bledý, vyjevený, šťastný, unavený; byl c. bez sebe; c. se třásl, vylekal; měli toho c-ou hromadu mnoho; byl jich tam c. zástup; po dešti tekly po cestě c-é potoky vody; to by byl c. román; trvalo to c-á léta, trvalo to c-ou věčnost velmi dlouho; ob. syn je c. tatínek je mu ve všem podobný (tělesně i povahově); byl c. promoklý úplně; být c. pryč velmi rozrušen; být do někoho c. blázen silně zamilován; to je zas jednou c. on v tom se pravdivě projevuje; je líný, to je to c-é hlavní příčina; c. čas tam nepřišel velmi dlouho; c-é to povídání je zbytečné všechno v něm; c-á ta věc se mi nelíbí; to je to c-é neštěstí; iron. naznačuje též malou míru, malou hodnotu: dal mu všeho všudy c-ou desetikorunu jenom; to byla c-á jeho odpověď nic jiného nedovedl, nemohl říci; to je ten c. rozdíl jen v tom je rozdíl; ob. umí toho víc než c. (pan) mistr; zpodst. celá, ž. 1. číslo celé: pět celých tři desetiny 5,3; žádná c. dvě setiny 0,02 2. ob. celá hodina: už bije c.; přísl. cele v. t.; podst. celost v. t.