celina, -y ž. 1. souvislá neporušená plocha něčím tvořená; (v sovětském prostředí) dosud neobdělávaná, panenská půda: sněhová, ledová c., – organizovat brigády na obdělání c-y; horn. neporušená část ložiska 2. pošt. dopisnice, obálka, průvodka ap. s vytištěnou známkou