cenina, -y ž. peněž. prodejný, přísně zúčtovatelný tiskopis; pošt. poštovní c-y poštovní známky, poštovní celiny n. poštovní vzorce