centrum, -ra s. (2. mn. -ter) (z lat.) 1. kniž. střed (op. okraj, periférie): být v centru; c. města; stát se centrem pozornosti, zájmu; buržoazní strany centra strany středu mezi levicí a pravicí 2. ústředí, středisko: průmyslové c. kraje; kulturní c. státu; špionážní c.; štěpení jednoty strany na centra; přen. c. problému těžiště; anat. nervová centra; motorická centra; c. řeči; zrakové c.