chřípí, s., řidč. (zprav. mn.) chřípě, ž. zevní stěna nosního otvoru: lapat rozevřeným chřípím po vzduchu; jemné chřípě; chřípí se mu chvěla rozčilením; ch. koně