chanuka, -y ž. (z hebr.) židovský svátek na paměť znovuvysvěcení chrámu; chanukový příd.: ch. svícen