chmel, -e, -u m. (6. j. -i, -u) otáčivá bylina pěstovaná pro šištice porostlé hořkými žlázkami obsahujícími lupulin, důležitou přísadu při výrobě piva; bot. rod Humulus: ch. otáčivý; zdrob. chmelíček v. t.