chod, -u m. (6. j. -u) 1. pohyb kroky; chůze: mít jistý, nejistý, potácivý ch.; ch. koně; pochodem v ch. (povel) 2. činnost něj. stroje, zařízení; běh: stroj je v chodu, v plném chodu; uvést do chodu; ch. hodin, vozidla; ch. závitu; zpomalený, zpětný, plynulý ch.; ch. naprázdno; ch. podniku provoz; jednání je v chodu probíhá 3. průběh, postup, vývoj, sled: ch. událostí; věc je v chodu; ch. práce; meteor. ch. srážek jejich obvyklé rozdělení v urč. období (zprav. v roce) 4. jeden z řady pokrmů při hostině, obědě ap.: oběd měl čtyři chody