ctižádost, -i ž. mocná touha, bažení po cti, úspěších, vyniknutí n. uznání: sobectví a c.; má velkou c.; zdravá c.; -žádostivec, -vce m. ctižádostivý člověk: bezohledný c.; -žádostivý (*-žádostný) příd. bažící po cti, úspěších, vyniknutí n. uznání: c. člověk; c-é přání; přísl. -žádostivě; podst. -žádostivost, -i ž.