daxl, dakl, daxlík, daklík, -a m. slang. (z něm.) jezevčík