desén (dř. ps. dessin), -u m. (6. j. -u) (z fr.) text. vzor, kresba na tkaninách