desetitisíce (*desettisíce), -ů m. (jen v mn.) desítky tisíců; velké množství: d. dětí; vydělává d. velké množství peněz; desettisíce let (Olb.); desettisíce míst (K. Čap.); -tisící čísl. řad. k deset tisíc: d. návštěvník; -tisícový příd.: d. zástup; d. kožich v ceně deseti tisíc; desettisíckrát čísl. nás. příslovečná