direktrice [dy-ris], -e [-ise] (j. 3., 4., 6. -ici [-isi], 7. -icí [-isí], mn. 1. -ice [-ise], 2. -icí [-isí], 3. -icím [-isím]), zř. neskl. ž. (z fr.) řidč. (dř.) zaměstnankyně pověřená vedením: přijmout d-i do závodu na výrobu prádla