diskuse [dy-se], -e ž. (z lat.) 1. výměna názorů, zprav. ve shromáždění, řidč. též písemná, o něj. daném tématu, která má zprav. vést k vyjasnění, vyřešení něj. otázky; rozprava, rokování, rozhovor: d. o poezii; sovětská d. o jazykovědě; novinářská d.; d. k referátu; zahájit d-i; přihlásit se do d.; účastnit se d.; rozvíjet d-i; potlačovat d-i; mat. (čeho) rozbor, úvaha o možnosti řešení úlohy vzhledem k daným podmínkám 2. forma podnícení, rozvinutí iniciativy mas při hledání nejlepšího řešení základních úkolů; prostředek masového objasňování problémů širokého dosahu: d. o ústavě, o národních výborech; celostátní, celonárodní d.