diskutovati [dy-] ned. 1. (~; o čem, nespr. co; s kým o kom čem; k čemu) mluvit v diskusi, probírat, vyjasňovat n. řešit něco diskusí; přispívat k diskusi; prohovořovat (co), rokovat (o čem): nerad diskutuje; d. o rozpočtu, o novém vědeckém poznatku; d. na schůzi s oponenty; d. k prvnímu bodu pořadu 2. mat. (co) provádět diskusi: d. úlohu ○ předp. od-, po- si, pro-