dispens [dy-] (zast. ob. dišpens), -e [-ze], řidč. dispense, [-ze], dispenze, -e ž. (z lat.) úleva od něj. zákonitého opatření; zproštění, prominutí (čeho), osvobození (od čeho): d. od zákazu ženitby; d. z podmínek přijetí; žádat o d. (d-i); dispensní, dispenzní příd.: d. právo k udělování dispenzí