distribuce [dy-], -e ž. (z lat.) 1. rozdělování, rozdělení; organizace směny a rozdělování produktů práce: d. zboží; plánovaná výroba i d.; výkup a d. ovoce; stížnosti na d-i; provádět pojízdně d-i knih; filmová d. 2. veřejná instituce provádějící rozdělování: zaměstnanci v d-i 3. jaz. d. jazykového prvku souhrn všech kontextů, v kt. se daný prvek může objevovat (v protikladu k těm, v nichž se objevit nemůže); distribuční příd.: d. řád; d. možnosti; d. síť, podnik; d. činnost; jaz. d. analýza zjišťující distribuci; přísl. distribučně