distributor [dy-], -a m. (z lat.) kdo provádí distribuci: d. knih; filmový d.; konzumní družstvo jako vedoucí d. v kraji; distributorský příd.: d. plán; d-é firmy