došek, -šku m. (6. mn. -šcích) (z něm.) malá otýpka slámy upravená k pokrývání střechy: střechy doškem kryté; chalupy došky pošité; stavení dřevěná i zděná byla pod došky; kniž. narodil se pod došky v chalupě s doškovou střechou, v chudobě; hubený, vyschlý jako d. velice; zdrob. *došeček, -čku m.