doch, -u m. (6. mn. -ších) (z něm.) řidč. došek: chaloupka pod dochem; spí jako d. na střeše