dokonce přísl. vyjadřuje stupňování; nadto, docela, ba i (ani): dřív mládež nesměla d. ani svobodně sportovat; zná dobře onen jazyk, d. z něho i překládá; rozl. od do konce