dostati dok. (1. j. -stanu, rozk. -staň, min. -stal, podst. -stání, přech. min. -stav) 1. (co) nabýt něčeho, obdržet něco, zprav. bez vlastního úsilí, bez práce, darem, dědictvím, shodou okolností, náhodou ap.: d. dopis; d. několik tisíc věna (věnem); d. k Ježíšku panenku; d. darem knihu; d. jméno Jan; d. do vínku moudrost; d. hodnou ženu; d. dítě; stromy už dostaly listí; d. kulku do nohy; náš život dostal tempo zrychlil se; d. rozum umoudřit se; smířit se se skutečností; d. dobrou školu být dobře vyučen, vycvičen; ob. jak jsem dostal, tak to dám (čast. jak jsem koupil, tak to prodávám) co jsem se dověděl, povím; expr. d. někoho do parády, do prádla vyčinit mu 2. (co) být něčím postižen (zvl. něčím nepříjemným); utržit, utrpět: d. horečku, rýmu; d. vši; d. trému, náladu; d. strach, zlost; d. injekci; d. gól; auto dostalo smyk; d. hlad, žízeň začít pociťovat; ob. psotník by z nich člověk dostal dovedou silně vylekat; d. roupy rozdovádět se; d. vítr z něčeho (z někoho) začít se bát něčeho (někoho); d. koš(em), d. kvinde být odmrštěn, odmítnut; – ob. d. šest měsíců (vězení), doživotní žalář být odsouzen k...; d. provaz být odsouzen k smrti oběšením; d. bití, výprask; d. lekci; d. za vyučenou, na pamětnou; dostat být bit, hubován, plísněn: to já nesmím, já bych dostal; d. co proto; být důkladně potrestán, za něco vyplísněn ap. d. pětadvacet; d. po nose, přes hubu (zhrub.); d. přes ústa, přen. být zakřiknut, odbyt; d. na frak (expr.) utrpět porážku, být bit; d. nos (ob.) být vyplísněn 3. (co, *koho) získat výměnou za něco n. jako odměnu: dosáhnout něčeho úsilím, prací, žádostí ap.; přijmout, obdržet: d. něco za peníze; d. ke koupi, koupí; d. zboží (do obchodu, k distribuci); kde se to dostane (koupit)?; d. honorář; d. penzi; d. spropitné; d. od cesty; d. byt dosáhnout jeho přidělení; d. svobodu; d. lidi (na práci, do práce); ob. (něco) je k dostání lze, možno to dostat, dostane se to; – d. místo; d. školství do rukou 4. (koho, co) chytit, lapit, dopadnout, zmocnit se (koho, čeho): d. zloděje, vraha, špióna, pašeráky; d. někoho do své moci; d. jelena (mysl.) zastřelit; přen. expr. vy jste mě ale dostali! ošálili, napálili 5. (koho kam, odkud) přivést (koho k čemu); přimět, přinutit (koho k čemu): d. dceru pod čepec vdát; – nemohli d. lidi do práce; nedostane paničku na pole ani traktorem (expr.) nepřinutí ji, aby šla na pole pracovat; víckrát mě tam (nikdo) nedostane; d. někoho do hrobu přispět nějak k jeho předčasné smrti; k pití ho zas tak hned nedostanou; d. děti k obědu přimět je, aby se šly naobědvat; d. někoho z postele přimět k tomu, aby vstal; d. někoho na svou stranu naklonit si ho; d. někoho na svou víru přesvědčit ho o správnosti svého smýšlení, svých záměrů, svého podnikání ap.; d. někoho do pasti, na lep, na vějičku, do kleští, do tenat přivést do nesnází; d. půl dědiny na buben připravit o všechen majetek; d. někoho z míry rozčilit ho; ob. d. někoho s krku zbavit se ho 6. (co, koho kam; co odkud) něj. způsobem, s jistým úsilím umístit, přemístit někam n. odněkud: d. obilí pod střechu; d. nábytek do bytu srovnat tak, aby se všechen vešel; d. opilého domů dopravit; d. syna do úřadu dosáhnout jeho přijetí do úřadu; d. klíč do dírky vsunout, vstrčit; d. věci do kufru vměstnat; d. jablko bidlem se stromu sejmout, srazit; d. (spadlý) klobouk z vody vyndat; d. ze země železo, vyšší výnosy vytěžit; d. skvrnu z ubrusu odstranit; žádné přiznání z něho nedostali; však my to z tebe dostaneme přinutíme tě k přiznání; nemůže nic d. do úst nechutná mu jíst; slova ze sebe nedostal nedokázal, nemohl promluvit; d. někomu něco z hlavy (expr.) zvrátit jeho myšlenky, přinutit ho, aby změnil svůj názor, rozhodnutí, aby od něčeho upustil ap.; hlavní věc, že ho z toho dostali zachránili (z těžké nemoci, nebezpečí, obvinění aj.) 7. ob. (kam; na co) dosáhnout, dohmátnout; dotknout se (čeho): d. smetákem na strop; d. hlavou do stropu 8. (ve spoj. s podst. jm. dějovým) slouží k opisnému vyjádření děje, jehož nositel není jeho podmětem (zprav. místo trp. rodu): d. výpověď, d. vyhazov (ob. expr.) být vypověděn, vyhozen; dostal rozkaz bylo mu rozkázáno; d. pochvalu, vyznamenání být pochválen, vyznamenán; dostal nápad napadlo ho; ned. dostávati